Stockholm 16 Feb 2014

Swedish Match förlorar 3D-varumärke för snusdosa

Genom en dom från Stockholms tingsrätt den 20 december 2013 har Swedish Match fått sitt 3D-varumärke för en snusdosa hävt. Snusdosan som varumärke ansågs inte ha särskiljningsförmåga. Swedish Match fick stå för samtliga rättegångskostnader.

Swedish Match, som är verksamma inom tobaksindustrin, hade tidigare en varumärkesregistrering avseende utseendet av en cylinderformad snusdosa. V2 Tobacco A/S, ett danskt tobaksbolag hade genom sitt dotterbolag sålt snusprodukter på den svenska marknaden i dosor som liknade de dosor som Swedish Match hade varumärkesregistrerat som 3D-varumärke. Swedish Match stämde då V2 och dotterbolaget med yrkande om bland annat att V2 skulle upphöra med försäljningen av de snusdosor som liknade de som Swedish Match sålde, annars skulle ett vite på en halv miljon kronor betalas ut. Det yrkades även på att V2 skulle betala ersättning för utnyttjandet av 3D-varumärket.

V2 bestred Swedish Matchs talan och yrkade istället att varumärkesregistreringen avseende Swedish Matchs 3D-varumärke skulle hävas. Tingsrätten gjorde därför en undersökning av 3D-varumärkets särskiljningsförmåga. Inledningsvis ansågs det inte visat att varumärket hade degenererats och blivit en allmän beteckning och genom detta förlorat sin särskiljningsförmåga. Domstolen ansåg dock inte heller att dosans cylinderform i sig kunde anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga. Tingsrätten fann också efter en samlad bedömning att det inte fanns stöd för att en betydande del av de personer som kan tänkas köpa snus (omsättningskretsen) uppfattar Swedish Matchs förpackningsform som ett kännetecken för snus från just Swedish Match (det kommersiella ursprunget). Det ansågs därför inte klart att konsumenter kopplar formen på snusdosan direkt till Swedish Match och deras produkter, vilket medförde att dosorna inte heller ansågs ha förvärvad särskiljningsförmåga.

På grund av detta upphävde tingsrätten Swedish Matchs varumärkesregistrering avseende 3D-varumärket då märket ansågs ha varken ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. Swedish Match ålades att betala V2 och dess dotterbolags rättegångskostnader med närmare tre och en halv miljoner kronor.

Swedish Match har sedan domen meddelades överklagat tingsrättens dom till Svea Hovrätt.

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi