Sverige 20 Mar 2020

Tack BrandNews för 30 år!

Vi vill rikta ett stort tack till BrandNews för 30 fantastiska år!

Många av er som arbetar i immaterialrättsbranschen har säkert nåtts av den tråkiga nyheten att de båda branschtidningarna BrandNews och PatentEye lägger ner. Under tre decennier har tidningarna utbildat och inspirerat oss och samtidigt varit en lägereld för vår bransch att samlas kring. Vi läsare har kunnat ta del av nyheter, praxis och analyser från både Sverige och Europa, men även nyheter från vår egen bransch. Att BrandNews och PatentEye nu slocknar kommer att lämna ett tomrum som blir svårt att fylla.

Jag vill å hela företagets vägnar tacka Per Sahlqvist, Christer Löfgren, och alla andra duktiga medarbetare på tidningarna för dessa 30 år. Tack! Ni har varit väldigt betydelsefulla för branschen. Lycka till med era nya utmaningar!

Vänligen,
Mats Lundberg, VD, Groth & Co

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi