Worldwide

Trademark Clearinghouse

Nu kan du anmäla ditt varumärke till Trademark Clearinghouse. Syftet med Clearinghouse är att underlätta för varumärkeshavare när de nya toppdomänerna släpps. Varumärkeshavare som anmält sitt varumärke till Clearinghouse får under en Sunrise-period förtur till registrering av sitt varumärke som domännamn, och under lanseringsfasen av varje ny toppdomän underrättas varumärkeshavaren om någon annan registrerar ett domännamn som är identiskt med det anmälda varumärket. Läs mer om Clearinghouse under Frågor och svar.

Groth & Co är officiell Trademark Clearinghouse Agent

Som officiell Trademark Clearinghouse Agent kan Groth & Co hantera anmälan av ditt varumärke till Clearinghouse.

 • Vi förbereder anmälan, inkl. Declaration of Use och Proof of Use.
 • Vi administrerar din anmälan under registreringsperioden och gör nödvändiga uppdateringar som följer av förändringar i varumärkesregistreringen, så som namnbyte, adressändring, förnyelse etc.
 • Vi hanterar den kod (SMD-fil) som du behöver bl.a när du vill delta i Sunrise.
 • Vi bevakar frister för anmälan och informerar dig i god tid innan det är dags att förnya en anmälan.

Våra varumärkes- och domännamnskonsulter kan också ge dig råd om vilka varumärken som bör prioriteras i Clearinghouse, vilka toppdomäner som bör bevakas särskilt noga, och hur du bör agera om någon registrerar ditt varumärke som domännamn. Anmäler du ditt varumärke till Clearinghouse genom Groth & Co får du dessutom under ett år prova på vår bevakningstjänst DOMAIN WATCHING. Vi bevakar ditt varumärke mot nya domännamnsregistreringar under ca 220 generiska och nationella toppdomäner och rapporterar veckovis domännamn som bedöms vara förväxlingsbara med ditt kännetecken. Kontakta oss för mer information, maila till eller ring på 08-729 91 00.  

Frågor och svar om Trademark Clearinghouse (TMCH)

Vad är Trademark Clearinghouse?

TMCH är en global databas för varumärken, speciellt framtagen för introduktionen av de nästan 1400 nya toppdomänerna. TMCH verifierar varumärkesinformation från hela världen och underhåller databasen med verifierad varumärkesinformation. Den verifierade varumärkesinformationen används som grund, dels för eventuella ”Trademark Claims” samt för ”Sunrise-perioder”, d.v.s. ansökning om domännamn med förtur. ICANN har utsett Deloitte och IBM för att driva detta centraliserade system.

Varför ska man anmäla sitt varumärke till TMCH?

Om man anmäler sitt varumärke har man möjlighet att själv ansöka om domännamn med 30 dagars förtur varje gång en ny toppdomän släpps (Sunrise). Vidare får man under minst 60 dagar automatiskt information om någon annan ansöker om ett domännamn som är identiskt med ditt anmälda varumärke. Den som ansöker om ett sådant domännamn får dessutom en varning om att det finns ett registrerat varumärke (Trademark Claim).

När måste man  agera?

Den 26 mars 2013 öppnar TMCH och kommer sannolikt att  vara i drift under ett antal år framöver. Man behöver inte ansöka direkt men det  kan vara en fördel att vara ute i god tid eftersom valideringen kan ta tid och den måste vara klar innan man kan ansöka om ett domännamn med förtur under Sunrise-perioderna.

Vilka varumärken bör man anmäla till  TMCH?

Registrerade och gällande varumärken som är viktiga i de marknader i vilka du är verksam. Varumärken som är viktiga för din närvaro online. Varumärken som är känsliga för missbruk. Varumärken som kan uppfattas som beskrivande eller allmänna.

Vilka varumärken kan man anmäla till TMCH?

Nationella eller regionalt registrerade och fullt gällande varumärken från alla jurisdiktioner. Ordmärken accepteras. Figurmärken innehållande text eller siffror accepteras i den mån dessa klart utmärker sig. Man kan även i viss mån anmäla oregistrerade common law varumärken, välkända varumärken, varumärken som validerats i domstol, skyddas av stadgar eller fördrag samt ”andra kännetecken” under förutsättning att de kan återges och verifieras av TMCH.

Kan man anmäla ett varumärke till TMCH, även om man bara har det på licens?

Ja. Licenstagaren måste dock skicka in bevis om att denne har en licens.

Vilka varumärken accepterar inte TMCH?

Varumärken som börjar med en punkt (”.”) eller innehåller en punkt. Varumärken som endast är ansökta om och inte fullt registrerade. Varumärken som saknar nationell rättskraft.

Räcker det med en varumärkesansökan eller måste varumärket vara registrerat?

Varumärket måste vara registrerat. Vilken information måste man uppge vid anmälan? Kontaktinformation samt grundläggande information om varumärket, klasser, jurisdiktion(er) som omfattas av registreringen. Måste man göra något för att ansöka om domännamn med förtur under Sunrise-perioderna?  Ja, man måste underteckna en deklaration samt bifoga bevisning om att varumärket används. Kan man inte visa att varumärket används kan man inte heller ansöka om domännamn med förtur under Sunrise-perioderna.

Hur bevisar man användning?

Ett exempel på användning måste bifogas och det kan t.ex. vara en annons, en märkt produkt, marknadsföringsmaterial, kataloger, skärmdumpar eller liknande som tydligt visar användningen av varumärket. Visitkort, e-postmeddelanden, domännamn och liknande räcker inte.

Vad kostar det att anmäla sitt varumärke till TMCH?

Man kan anmäla sitt varumärke för perioder om 1, 3 eller 5 år. Kontakta oss för aktuell prisuppgift. Skicka ett mail till eller ring 08-729 91 00.

Får man tillbaka ansökningsavgiften om TMCH underkänner varumärket?

Nej. Har ansökan behandlats behåller TMCH ansökningsavgiften oavsett utfallet.

Vad händer om två rättighetsinnehavare har identiska varumärken, men i olika länder?

Båda varumärkena kan lämnas in och registreras hos TMCH parallellt. Sedan är det upp till respektive Registrar att bestämma prioritetsordning i samband med Sunrise-perioden, t.ex. om det är ”först till kvarn” som gäller.

Vad händer om man inte anmäler sitt varumärke till TMCH?

Ingenting händer. Man får dock inte möjligheten att själv ansöka om registrering av domännamn med förtur. Man får vänta tills allmänheten kan registrera. Inte heller blir man upplyst om någon annan ansöker om ett domännamn motsvarande ens varumärke. Den som ansöker får inte heller någon varning.

Finns det något annat sätt att få reda på om någon annan registrerar domännamn som kan inkräkta på ett varumärke?

Ja, man kan ha bevakning av sitt varumärke i de flesta toppdomäner. Groth & Co erbjuder sådan bevakningstjänst för domännamn med veckovis rapportering. Skicka ett mail till eller ring 08-729 91 00 så berättar vi mer.

Kan man göra något om någon annan registrerar ens varumärke som domännamn?

Vanligast är att man inlämnar klagomål i enlighet med olika alternativa tvistlösningssystem som är speciellt framtagna för domännamn. Det beror dock alltid på omständigheterna i varje enskilt fall huruvida man kan tänkas ha ett hållbart case eller inte.

Vilka är de nya toppdomänerna?

Listan på alla ansökta toppdomäner finns på ICANN’s hemsida här: http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en  

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi