Sverige 27 Jan 2020

Tvisten om Babblarna – vad hände?

Efter en lång och komplicerad upphovsrättstvist mellan Hatten Förlag och illustratören Ola Schubert, har tvisten om rätten till de populära barnfigurerna ”Babblarna” avgjorts vid Arbetsdomstolen den 27 november 2019. Illustratören Schubert förlorade och är skyldig att betala rättegångskostnader som uppgår till drygt 2,5 miljoner kronor. 

År 2005 inleddes ett samarbete mellan Anneli Tissel (Hatten Förlag), som står bakom idén och konceptet kring Babblarna, och illustratören Ola Schubert. Schuberts uppdrag var att illustrera Anneli Tissels upparbetade idéer kring figurerna Babblarna. Under de första tio åren som Schubert arbetar som frilansande illustratör åt förlaget ingås inga skriftliga avtal kring vem som äger rättigheterna till figurerna.

Det första tillfälle då upphovsrätten skriftligen nämns och regleras är i ett tillägg i ett anställningsavtal från maj 2017, som tecknas mellan förlaget och Schubert. I tillägget anges att Hatten Education AB äger alla rättigheter som den anställde skapat inom ramen för anställningen.

Ersättning från Hatten till Ola Schubert för hans insatser utgick under samtliga år de båda parterna har samarbetat; som frilans ersattes han uppdragsvis och under tiden som anställd i form av månadslön. Utöver dessa ersättningsformer, utgick även en tilläggsersättning i form av royalty till honom.

Konflikten uppstår i november 2017 då Schubert säger upp sig från sin anställning från förlaget i protest efter att ha nekats en begäran om högre ersättning. Han ansåg sig inte ha blivit informerad om omfattningen av de olika produkterna som fanns på marknaden avseende de alster han var upphovsman till och ansåg därför att ersättningssatsen varit inkorrekt i förhållande till förlagets expansiva användning av bilderna. Schubert ansåg sig av upphovsrättsliga skäl ha rätt till en standardroyalty för intäkter av leksaks- och produktförsäljning som figurerna inbringat och i framtiden kommer att inbringa.  

Hatten väcker således talan i Arbetsdomstolen (AD) våren 2018 för att få fastslaget att de förvärvat förfoganderätten inklusive rätten att bearbeta och vidarelicensiera materialet som Schubert bidragit till att skapa under sin uppdrags- och anställningstid. Att målet hamnade i Arbetsdomstolen, och inte Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) som är specialiserad på upphovsrätt, berodde på att målet inte krävde den tekniska sakkunskap som PMD besitter utan primärt handlar om förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare tillika uppdragstagare.

Arbetsdomstolen gör bedömningen att Ola Schubert fick kännedom om så gott som all Hattens användning av hans illustrationer och genom att han inte framförde någon invändning, utan ofta själv medverkade eller underlättade uppdragsgivarens användning av Babblarna, har han därigenom handlat på ett sådant sätt att Hatten får anses ha förvärvat rättigheterna.  

Arbetsdomstolen fastställde i domen att Hatten har rätt att ”förfoga över upphovsrättsligt skyddande prestationer som uppkommit inom ramen för hans uppdragsförhållanden och anställningsförhållanden hos Hatten – inklusive rätten att ändra och vidarelicensiera dessa” (Dom nr. 53/19).

Domstolen var enhällig och domen går inte att överklaga.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi