Tyskland 23 Mar 2020

Tysk domstol: UPC-beslutet är ogiltigt

Den 20 mars kom beslutet från den tyska författningsdomstolen avseende klagomålet mot Tysklands tillträde till avtalet om en enhetlig patentdomstol (UPC, the Unified Patent Court). Klagomålet som inlämnades 2017 av den tyske advokaten Ingve Stjerna omfattade följande brister i samband med att det tyska parlamentet (Bundestag) ratificerade avtalet:

 • Kravet på kvalificerad majoritet (två tredjedelar) uppfylldes inte vid omröstningen i parlamentet
 • UPC-avtalet är inte förenligt med EU-lag
 • Bristande oberoende hos domare
 • Bristande procedurregler i UPC-avtalet

Domstolen fann att den första punkten avseende kvalificerad majoritet var giltig – beslutet om avtalets godkännande fattades inte med en majoritet om krävda två tredjedelar. Därmed är parlamentets godkännande av UPC-avtalet ogiltigt. De övriga tre delarna av klagomålet avvisades av domstolen. Beslutet går inte att överklaga.

Det tyska parlamentet har möjlighet att rösta om ratificering igen med kvalificerad majoritet. Det återstår att se hur och med vilken tidshorisont denna fråga kommer hanteras. Detta domslut i kombination med att Storbritannien i slutet av februari kungjorde att de inte avser vara en del av UPC kommer försena processen kring UPC.

UPCs förberedande kommitté har trots detta meddelat att de fortsätter sitt arbete och analyserar beslutet.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi