Tyskland 23 Mar 2020

Tysk domstol: UPC-beslutet är ogiltigt

Den 20 mars kom beslutet från den tyska författningsdomstolen avseende klagomålet mot Tysklands tillträde till avtalet om en enhetlig patentdomstol (UPC, the Unified Patent Court). Klagomålet som inlämnades 2017 av den tyske advokaten Ingve Stjerna omfattade följande brister i samband med att det tyska parlamentet (Bundestag) ratificerade avtalet:

 • Kravet på kvalificerad majoritet (två tredjedelar) uppfylldes inte vid omröstningen i parlamentet
 • UPC-avtalet är inte förenligt med EU-lag
 • Bristande oberoende hos domare
 • Bristande procedurregler i UPC-avtalet

Domstolen fann att den första punkten avseende kvalificerad majoritet var giltig – beslutet om avtalets godkännande fattades inte med en majoritet om krävda två tredjedelar. Därmed är parlamentets godkännande av UPC-avtalet ogiltigt. De övriga tre delarna av klagomålet avvisades av domstolen. Beslutet går inte att överklaga.

Det tyska parlamentet har möjlighet att rösta om ratificering igen med kvalificerad majoritet. Det återstår att se hur och med vilken tidshorisont denna fråga kommer hanteras. Detta domslut i kombination med att Storbritannien i slutet av februari kungjorde att de inte avser vara en del av UPC kommer försena processen kring UPC.

UPCs förberedande kommitté har trots detta meddelat att de fortsätter sitt arbete och analyserar beslutet.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta