Worldwide 05 Sep 2019

UDRP –  nu även för .cn, .中国 och .ua

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) är WIPO’s förenklade förfarande för att lösa domännamnstvister. Systemet har funnits under många år och blivit populärt tack vare snabba och kostnadseffektiva lösningar av tvister gällande domännamn registrerade i ond tro. Nu ansluter sig nya toppdomäner till systemet.

Alla jurisdiktioner och toppdomäner är inte anslutna till UDRP. Exempelvis Kina har tidigare stått utanför och domäninnehavare har därför blivit hänvisade till att lösa tvister i kinesisk domstol. Nu blir det enklare för varumärkesinnehavare att bestrida otillbörliga registreringar av .cn och .中国 i Kina samt .ua i Ukraina med hjälp av WIPO:s tvistlösningsförfarande. 

UDRP som metod för tvistlösning går att tillämpa på domännamn som är identiska eller förväxlingsbara med ett varumärke som den klagande innehar rättigheter till. Det är dock nödvändigt att kunna bevisa att registreringen av domännamnet, eller användandet av det, utförts i ond tro.

Ett avvikande krav från ordinarie formalia kring UDRP, är att förfarandet endast är applicerbart på domännamn under .cn och .中国 som inte varit registrerade längre än tre år.

Groth & Co erbjuder praktisk, strategisk och juridisk rådgivning kring domännamn, och kan hjälpa till med allt från praktiska åtgärder som registrering, bevakning och portföljhantering till att skapa domännamnstrategier, köpa domännamn och lösa tvister kring domännamn.

Carl Wendt, jurist på Groth & Co, har mångårig erfarenhet av domännamnsfrågor.

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi