Stockholm 05 Oct 2021

UNICEF väljer Stockholm för sitt innovationskontor

FN:s barnfond UNICEF har beslutat att etablera sitt nya innovationskontor i Stockholm. Huvudkontoret kommer i samarbete med svenska näringslivet och expertmyndigheter att samla innovatörer. Vars syfte är att utveckla och uppfinna nya lösningar för att tillsammans med barn, främja barns rättigheter och välmående i världen meddelar UNICEF.

Genom att förlägga kontoret i Sverige får UNICEF tillgång till och kan bygga samarbeten med Sveriges innovationsekosystem. Detta innebär möjlighet att samverka med det svenska näringslivet, utveckla partnerskap med Sida och andra aktörer inom det innovativa utvecklingssamarbetet samt möjlighet att ta del av Sveriges framstående arbete med högteknologiska lösningar för barn. Svenskt utvecklingssamarbete bygger på innovativa lösningar, från digitalisering till högteknologisk utveckling för att stärka rättigheter och bekämpa fattigdom.

Innovationskontoret i Sverige, som förväntas ha ungefär ett hundratal anställda, kommer omges av ett ekosystem av mindre innovationshubbar lokaliserade runt om i världen.

Om UNICEF
UNICEF bildades 1946 och har sitt säte i New York. Organisationen är en av FN-systemets största, och har sju regionala kontor och verksamhet i 190 länder. UNICEF har ett globalt mandat att försvara barnets rättigheter, tillgodose barns grundläggande behov och utöka deras möjligheter att nå sin fulla potential. Organisationen vägleds av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Foto: UNICEF, UN051292, Christopher Herwig

Andra nyheter

 • Sverige 14 Sep 2022

  Med fondpengar – skydda dina IP-rättigheter

  Läs mer

 • Sverige 24 Aug 2022

  Välkommen Cao – vår nya European Patent...

  Läs mer

 • Sverige 07 Jul 2022

  Välkommen Christina!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi