EU 31 May 2019

Vad innebär nya upphovsrättsdirektivet från EU?

Den 15 april röstade EU för att modernisera reglerna gällande upphovsrättskyddat material på internet. Syftet med det nya direktivet är att den som skapat text, bild och liknande material ska få betalt för sitt arbete när det laddas upp av andra. Upphovsrätten stärks därmed för publicister, media, kulturinstitutioner, forskare med flera. Bestämmelserna gäller kommersiella företag, primärt digitala innehållsplattformar, men inte privatpersoner. EU:s medlemsländer har nu 24 månader på sig att anpassa sin lokala lagstiftning till direktivet.

Innehållsplattformarna blir ansvariga…

Plattformsföretag, som t.ex Google, Youtube, Facebook och andra sociala medier, blir ansvariga när upphovsrättsligt skyddat material (bilder, musik, texter, videoklipp etc) laddas upp av användare som saknar rättigheter till materialet. Ansvaret kan innebära att den digitala plattformen tecknar avtal med olika grupper av rättighetshavare och ersätter dem för användningen av deras material. En kompletterande lösning kan också bli att tekniskt införa ett filter som förhindrar uppladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det senare är dock inget krav.

…men privatpersoner är undantagna.

Vad gäller enskilda användares uppladdning i syfte att citera, kritisera eller recensera är dessa undantagna. Detta gäller bland annat för memes, gifar, parodier, karikatyrer och liknande. Likaså finns det lättnader för små, nystartade och icke-kommersiella plattformar. Detta gäller för plattformar som har varit i bruk kortare tid än tre år, har lägre omsättning än 10 miljoner euro årligen eller lägre än 5 miljoner unika besökare varje månad.

Bestämmelserna om uppladdning av otillåtet material anges i Artikel 17.

Innehållsskapare får kräva ersättning för sitt innehåll – men privatpersoner är undantagna

Media och andra innehållsskapare får kräva ersättning för sitt upphovsrättskyddade material som laddas upp och sprids av vissa typer av plattformar på internet. T ex har tidningar alltså rätt att få betalt när längre utdrag ur artiklar kopieras och delas på de stora plattformarna. Rättigheten gäller under två år från och med 1 januari året efter det att presspublikationen publicerats. Vad gäller privat eller icke-kommersiell användning av presspublikation från enskilda användare är dessa undantagna från reglerna. Likaså gäller detta länkning som sker till presspublikation samt spridning av enstaka ord eller väldigt korta utdrag från en presspublikation. Bestämmelserna om ersättning vid länkning anges i Artikel 15.

Direktivet ska nu implementeras i svensk lagstiftning

Medlemsländerna har nu 24 månader på sig att lägga in bestämmelser i sina egna upphovsrättslagar. Då det är ett direktiv och inte en förordning finns det ett visst utrymme för medlemsländerna att hitta egna lösningar i sin lagstiftning för flera av bestämmelserna i direktivet.

Det var i september 2016 som EU-kommissionen la fram förslaget att modernisera EU:s upphovsrättslagar och anpassa dessa efter den digitala utvecklingen. Den 15 april 2019 röstades direktivet slutgiltigt igenom i ministerrådet med rösterna 19-6. Sverige var ett av de sex länder som röstade nej, vilket även Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen och Finland gjorde.

Andra nyheter

 • Sverige 23 Jun 2022

  Framgång för ATG om Trav & Galopp

  Läs mer

 • Sverige 16 Jun 2022

  Trademark Prosecution Firm of the Year i Sverig...

  Läs mer

 • Worldwide 09 Jun 2022

  Camilla Hamrin igen en av ”Top 250 Women in I...

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi