EU 31 May 2019

Vad innebär nya upphovsrättsdirektivet från EU?

Den 15 april röstade EU för att modernisera reglerna gällande upphovsrättskyddat material på internet. Syftet med det nya direktivet är att den som skapat text, bild och liknande material ska få betalt för sitt arbete när det laddas upp av andra. Upphovsrätten stärks därmed för publicister, media, kulturinstitutioner, forskare med flera. Bestämmelserna gäller kommersiella företag, primärt digitala innehållsplattformar, men inte privatpersoner. EU:s medlemsländer har nu 24 månader på sig att anpassa sin lokala lagstiftning till direktivet.

Innehållsplattformarna blir ansvariga…

Plattformsföretag, som t.ex Google, Youtube, Facebook och andra sociala medier, blir ansvariga när upphovsrättsligt skyddat material (bilder, musik, texter, videoklipp etc) laddas upp av användare som saknar rättigheter till materialet. Ansvaret kan innebära att den digitala plattformen tecknar avtal med olika grupper av rättighetshavare och ersätter dem för användningen av deras material. En kompletterande lösning kan också bli att tekniskt införa ett filter som förhindrar uppladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det senare är dock inget krav.

…men privatpersoner är undantagna.

Vad gäller enskilda användares uppladdning i syfte att citera, kritisera eller recensera är dessa undantagna. Detta gäller bland annat för memes, gifar, parodier, karikatyrer och liknande. Likaså finns det lättnader för små, nystartade och icke-kommersiella plattformar. Detta gäller för plattformar som har varit i bruk kortare tid än tre år, har lägre omsättning än 10 miljoner euro årligen eller lägre än 5 miljoner unika besökare varje månad.

Bestämmelserna om uppladdning av otillåtet material anges i Artikel 17.

Innehållsskapare får kräva ersättning för sitt innehåll – men privatpersoner är undantagna

Media och andra innehållsskapare får kräva ersättning för sitt upphovsrättskyddade material som laddas upp och sprids av vissa typer av plattformar på internet. T ex har tidningar alltså rätt att få betalt när längre utdrag ur artiklar kopieras och delas på de stora plattformarna. Rättigheten gäller under två år från och med 1 januari året efter det att presspublikationen publicerats. Vad gäller privat eller icke-kommersiell användning av presspublikation från enskilda användare är dessa undantagna från reglerna. Likaså gäller detta länkning som sker till presspublikation samt spridning av enstaka ord eller väldigt korta utdrag från en presspublikation. Bestämmelserna om ersättning vid länkning anges i Artikel 15.

Direktivet ska nu implementeras i svensk lagstiftning

Medlemsländerna har nu 24 månader på sig att lägga in bestämmelser i sina egna upphovsrättslagar. Då det är ett direktiv och inte en förordning finns det ett visst utrymme för medlemsländerna att hitta egna lösningar i sin lagstiftning för flera av bestämmelserna i direktivet.

Det var i september 2016 som EU-kommissionen la fram förslaget att modernisera EU:s upphovsrättslagar och anpassa dessa efter den digitala utvecklingen. Den 15 april 2019 röstades direktivet slutgiltigt igenom i ministerrådet med rösterna 19-6. Sverige var ett av de sex länder som röstade nej, vilket även Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen och Finland gjorde.

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta