Worldwide 21 Apr 2017

Varumärkesintrång ökar enligt toppchefer

8 av 10 företagsledare upplever att varumärkesintrången ökar. Trots det är det endast 2 av 10 som aktivt bevakar hela sin varumärksportfölj. Detta visar en undersökning gjord av företaget CompuMark bland 440 företagsledare från sex länder – USA, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland.

Affärsriskerna med intrång i egna varumärken är många enligt toppcheferna. Förutom att man lider ekonomisk förlust på grund av varumärkesintrången (enligt 26% av de svarande) är några av de huvudsakliga konsekvenserna att man fick sämre företagsrenommé (21%), att det blev förvirring bland kunder (21%) samt att man fick sämre kundlojalitet (19%). 

Alla dessa risker är viktiga att förebygga och 53% av toppcheferna säger att deras företag har vidtagit rättsliga åtgärder mot intrånggörare. 34% svarade också att de tyvärr varit tvungna att skapa ett helt nytt varumärke på grund av skada varumärkesintrång.

Antalet varumärkesansökningar ökar kontinuerligt och kommer troligtvis att fortsätta öka framöver. Två tredjedelar (66 %) av de svarande planerar att lansera nya varumärken under det närmaste året. I takt med ökningen av antalet varumärkesansökningar ökar förstås även sannolikheten för att drabbas av varumärkesintrång.

Läs hela undersökningen här >

Om du vill veta mer om våra tjänster kring varumärkesbevakning, vänligen kontakta Molly Baxi på 08-729 91 42 eller

 

Andra nyheter

 • Stockholm 17 Jan 2022

  Groth & Co flyttar!

  Läs mer

 • Jamaica 17 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Madridprotokollet

  Läs mer

 • Jamaica 13 Jan 2022

  Jamaica ansluter sig till Haag-systemet

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi