Sverige 14 Nov 2013

Varumärkesintrång ska kunna leda till fängelse

Riksåklagaren vill att vissa grova brott mot varumärkeslagen ska kunna straffas med fängelse. Därför överklagar RÅ en villkorlig dom från Svea Hovrätt.

Målet gäller en person som har tillverkat och sålt cirka 6.600 piratkopierade kullager under SKF:s varumärke, till en vikt av drygt två ton. Piratkopiornas kvalitet är varierande och därmed riskerar köpare av lagren att drabbas av kostsamma och farliga haverier. I Svea Hovrätt dömdes personen till villkorlig dom och dagsböter, samt skadestånd, näringsförbud, motpartens rättegångskostnader och att kopiorna ska förstöras. Denna dom har Riksåklagaren dock överklagat till Högsta domstolen och yrkat att påföljden ska bli till fängelse.

Det finns anledning att se särskilt strängt på varumärkesintrång som avsett piratkopierade lagerprodukter eller liknande produkter där användande av kopiorna kan leda till allvarliga sak- eller personskador för produkternas brukare. Denna potentiella risk för skador bör beaktas i skärpande riktning vid straffvärdebedömningen. Straffvärdet för den här aktuella brottsligheten bör ligga på åtminstone ett års fängelse, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

Med hänvisning till tidigare domar för varumärkesintrång finns även ett behov av tydliggörande och förtydligande från svenska domstolar. Påföljderna av dessa domar har i många fall varit varierande, och detta skapar osäkerhet kring rättsläget.

Mats Lundberg, chef för juridik- och varumärkesavdelningen hos oss på Groth & Co tillika ordförande i Sverige Patentbyråers förening (SEPAF), uttalade sig i Sveriges Radios Ekot i samband med Riksåklagarens överklagan. Mats välkomnar Riksåklagarens överklagan och menar att de relativt lindriga straff som påföljden ofta blir har lockat kriminella till piratkopiering:

Intäkterna och lönsamheten är väldigt stor för till exempel kopiering av läkemedel, men den risk man löper är betydligt mycket lägre än all form av organiserad narkotikabrottslighet, säger Mats Lundberg.

Du kan lyssna på inslaget från Sveriges Radio i sin helhet här.

 

Piratkopiering i siffror:

600 miljarder dollar beräknas förfalskningsindustrin omsätta årligen runt om i världen.

5-7% av världshandeln är den andel som handeln med piratkopierade produkter motsvarar.

103 miljoner varor stoppades av de europeiska tullmyndigheterna år 2010, varav värdet av dessa uppskattas till över 1 miljard Euro.

41 miljoner kronor är värdet av de varor som stoppades av Tullverket förra året.

100 000 arbetstillfällen beräknas gå förlorade årligen inom EU.

(källa: vadbetalardufor.se)

Andra nyheter

 • Sverige 22 Jun 2021

  Vi är IP Stars!

  Läs mer

 • Sverige 02 Jun 2021

  IVA:s 100-lista: Forskning för hållbar krisbe...

  Läs mer

 • Alicante 24 May 2021

  Våra kollegor i Alicante hälsar!

  Läs mer

Kontakta oss

Världen & Vi

 • Jordglob

  Stockholm

  Huvudkontor

  Groth & Co KB
  Box 6107
  SE-102 32 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Birger Jarlsgatan 57 B, 113 56 Stockholm
  SVERIGE
  Telefon: +46 8 729 91 00
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +46 8 31 67 67

  Visa på karta

 • Jordglob

  Alicante

  Groth & Co KB
  Avda. De Aguilera 19-1 B
  ES-03007 ALICANTE
  SPANIEN
  Telefon: +34 96 592 04 55
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +34 96 592 05 03

  Visa på karta

 • Jordglob

  München

  Groth GmbH
  Rosenkavalierplatz 4
  DE-81925 MÜNCHEN
  TYSKLAND
  Telefon: +49 89 982 952 63
  E-post: info@groth.eu
  Fax: +49 89 982 952 65

  Visa på karta

 • Jordglob

  Shanghai

  Groth & Co KB
  378 WuKang Road, Office 303
  200031 SHANGHAI
  KINA
  Telefon: +86 1361 180 4064
  E-post: info@groth.eu

  Visa på karta