Mission & Vision.

»Vår roll i samhället och det mål vi strävar mot som företag«

Vår mission 

Immaterialrätt är en viktig del för välfärdsbyggande. Immaterialrätten är ofta en förutsättning för nya affärsidéer och nya företag. Tack vare dessa skapas nya arbetstillfällen, tillväxt samt ökad lönsamhet för både offentlig och privat sektor, vilket leder till ökad välfärd.

Vår vision 

Var och en hos Groth & Co strävar efter att med vår erfarenhet och expertkompetens kring immaterialrätt, i kombination med affärsmannaskap, stärka, utveckla och förbättra våra kunders verksamhet.

Kontakta oss

Världen & Vi