Vår grundare.

»Groth & Co, Sveriges äldsta IP-byrå grundades av Lorenz Albrecht Theodor Groth 1869.«

Lorenz Albrecht Theodor Groth grundade Groth & Co i Stockholm 1869. Som Skandinaviens första immaterialrättsrådgivare erbjöd han sig att ”tillhandagå uppfinnare med uttagande af patent” men också med att kommersialisera patenten och sälja produkterna. Tidpunkten var väl vald då den sammanföll med vad som nu brukar kallas Sveriges industriella genombrott.

Som patentpionjär dominerade L A Groth den svenska marknaden kraftigt under de första åren och hade kunder som Alfred Nobel, Gustaf de Laval och Nikolaus Otto. Han blev sedermera svenska regeringens representant vid de två första internationella patentkongresserna och tog en aktiv del i framväxten av det internationella patentsystemet. Allt detta, och att bli dubbad till riddare av Vasaorden, hann han med innan han emigrerade till England 1880. Historien om L A och företaget han grundade finns att läsa i sin helhet i vårt digitala museum

Kontakta oss

Världen & Vi