Namnskapande av varumärke för läkemedel

Nycomed är ett läkemedelsföretag verksamt i 70 länder

Nycomed är ett läkemedelsföretag som är grundat i Norge 1874 och idag ägs av den japanska läkemedelskoncernen Takeda Pharmaceutical. Företagets fokus finns inom terapeutiska områden som metabola sjukdomar, benskörhet, onkologi, hjärta/kärl, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Idag är företaget verksamt i 70 länder och rankas som nummer 12 i världen inom försäljning av receptbelagda läkemedel.

Groth & Co har ett unikt samarbete med vårt namnskapande systerföretag Skriptor. Tillsammans kan vi skapa varumärken som är kommersiellt gångbara och slagkraftiga ur ett juridiskt perspektiv.  

Att lansera ett läkemedel är en stor investering och det är viktigt med varumärken

Att ta fram nya läkemedel tar normalt sett 10 till 12 år och är en resurskrävande process. Det är därför av största vikt att säkra Return On Invesment genom immaterialrätt, och på så sätt optimera den gjorda investeringen. I slutet av 2009 stod Nycomed redo att lansera en ny medicin mot benskörhet i form av en brustablett som löses upp i vatten. Skriptor och Groth & Co fick uppdraget att skapa en IP-tillgång i form av ett varumärke för en global marknad.  

Vi skapade ett varumärke redo att användas på 35 marknader

Genom en strukturerad och strategisk metod skapades 600 namnförslag. Dessa blev snabbt 125 som sedan blev 25 stycken. De 25 namnförslagen gick igenom noggranna analyser på 35 utvalda marknader. Namnen skulle fungera lingvistiskt på alla berörda språk, vara registrerbara i alla länder och kunna bli godkända hos läkemedelsmyndigheterna i både USA och Europa. Ur denna process föll valet på Steovess – ett varumärke starkt ur både kommunikativt och juridiskt perspektiv, redo att användas på 35 marknader.

"Groth & Co och Skriptor kan tillsammans skapa varumärken som är kommersiellt gångbara och slagkraftiga ur ett juridiskt perspektiv."

Kund

Nycomed GmbH

Bransch

Life Science

Kontakta oss

Världen & Vi