Carl Wendt

Deputy Head of Law and Trademark Dept.

European Trademark and Design Attorney

Profil

Carl är senior konsult, specialiserad på varumärken, domännamn och IP-strategier. Han har särskild stor kompetens och erfarenhet kring arbete med internationella varumärkes- och domännamnsportföljer från flera av Sveriges största globala industriföretag. Carl arbetar, förutom med strategisk rådgivning vid hantering av internationella varumärkes- och domännamnsportföljer, med bevakning, namnskapande och branding, förundersökningar, riskanalyser, tullbevakning samt bekämpning av piratkopiering.

Carl har mångårig erfarenhet av de specialregler som gäller för IP inom Life Science, framför allt avseende läkemedel och bioteknik gentemot myndigheter som FDA, EMA och Läkemedelsverket. Han har dessutom internationell erfarenhet från några av Sveriges största läkemedelsföretag; Pharmacia & Upjohn och sedermera Pfizer samt AstraZeneca.

Carl har även stor erfarenhet av strategiska IP-frågor inom telekom och hemelektronik genom sitt arbete hos både Ericsson och Electrolux.  

Carl sitter med i International Chamber of Commerce’s (ICC) referensgrupp för Immaterialrätt. I European Communities Trademark Associaton, ECTA, är han representant för Sverige och sitter med i Internetutskottet.

Höjdpunkter

Carl är en efterfrågad och anlitad föredragshållare och har hållit föreläsningar och utbildningar inom IP på bl.a internationella företag, innovationsföretag och StartUps. Carl har även deltagit i anti-counterfeiting-aktioner i flera delar av världen som Kina, Algeriet och Iran.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserat varumärkesombud (EUIPO)
Auktoriserat designombud (EUIPO)
Auktoriserat IP-ombud

Jurist, Stockholms universitet

ECTA, European Communities Trademark Associaton
ICC, International Chamber of Commerce’s
INTA, International Trademark Association
IPS, Sveriges IP-ombuds Samfund
SPOF, Svenska Patentombudsföreningen

Kontakta oss

Världen & Vi