Karin Crafoord

Partner

Attorney at Law

Litigator

Profil

Karin är senior konsult specialiserad på tvistlösning och processer inom bland annat immaterialrätt (varumärken, patent, design, upphovsrätt samt media- och marknadsrätt). Hon har uppträtt som ombud i ett stort antal svenska och internationella processer i både domstol och skiljeförfaranden och hennes erfarenhet inkluderar tvistlösning inom många olika branscher, bl.a. IT, medicinteknik, sport, media, verkstadsindustri och skeppsbyggnad. Karin har även mångårig erfarenhet av kommersiell avtalsrätt, och lämnar rådgivning i samband med avtalsförhandling, due diligence-arbete, och i allmänna licens- och intrångsfrågor.

Karin har tidigare arbetat som advokat vid en av de större advokatbyråerna i Sverige. Hon har även processvana från tjänstgöring vid både hovrätt och tingsrätt.

Karin är styrelseledamot i SACG, Svenska Föreningen mot Piratkopiering.

Karin är styrelseledamot i Groth & Co.

Utbildning & Auktorisationer

Jur. kand. med inriktning mot immaterial- och avtalsrätt, Stockholms universitet, 2001

SACG, Svenska Föreningen mot Piratkopiering

Kontakta oss

Världen & Vi