Karin Crafoord

Partner

Attorney at Law

Litigator

Profil

Karin är senior konsult specialiserad på tvistlösning och processer inom immaterialrätt. Hon representerar svenska och internationella kunder i kommersiella tvister, i både domstol och skiljenämnd, gällande varumärken, patent, upphovsrätt och marknadsrätt. Hennes erfarenhet inkluderar tvistlösning inom många olika branscher, bl.a. mode, media och entertainment, sport, vin & sprit, medicinteknik, verkstadsindustri och skeppsbyggnad. Karin har även mångårig erfarenhet av kommersiell avtalsrätt, och lämnar rådgivning i samband med avtalsförhandling, due diligence-arbete, och i allmänna licens- och intrångsfrågor.

Karin har tidigare arbetat som advokat vid en av de större advokatbyråerna i Sverige. Hon har även processvana från tjänstgöring vid både hovrätt och tingsrätt.

Karin är styrelseledamot i Groth & Co.

Höjdpunkter

Karin var högt rankad som jurist 2022 i WTR 1000:s kategori Enforcement and Litigation.

Karin är också moderator för Varumärkesdagen®.

Utbildning & Auktorisationer

Jur. kand. med inriktning mot immaterial- och avtalsrätt, Stockholms universitet, 2001

SACG, Svenska Föreningen mot Piratkopiering

Kontakta oss

Världen & Vi