Magnus Henning

Partner

Attorney at Law

Authorised Patent Attorney (SE)

Profil

Magnus är senior konsult, specialiserad på tvist och processer kopplade till varumärken, patent, design, upphovsrätt samt medierätt och marknadsrätt. Han har drivit processer i civil och administrativ domstol, inklusive Högsta domstolen och Marknadsdomstolen. Magnus har särskild erfarenhet av att driva tvister inom branscher som fordonsindustri, tillverkningsindustri, energi, livsmedel, konfektyr, media, byggindustri och läkemedel. Magnus har erfarenhet av hantering av internationella IP-portföljer både vad gäller strategisk rådgivning och hantering av samtliga IP-tillgångar.

Höjdpunkter

Magnus har framgångsrikt företrätt en svensk kund i samtliga instanser upp till Högsta domstolen i ett prejudicerande fall kring varumärket BLOCKBUSTER mot den amerikanska videojätten. Högsta domstolen prövar endast ett fåtal varumärkesmål per decennium, och detta mål fastställde från vilken tidpunkt bruksplikten ska räknas.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserat Patentombud
Auktoriserat varumärkesombud (EUIPO)
Auktoriserat designombud (EUIPO)
Auktoriserat IP-ombud

Jur kand., Uppsala universitet med inriktning mot immaterialrätt, 1999
Immaterialrätt och mediarätt, Maastricht Universiteit, Nederländerna
IT-management, Stockholms universitet
Språkstudier vid Università per Stranieri, Perugia, Italien, 1996

MARQUES, Association of European Trade Mark Owners

Kontakta oss

Världen & Vi