Christian Hafner

Of Counsel

European Patent Attorney

Profil

Christian är patentkonsult och specialiserad på mekanik, medicinsk teknik och elinstallationer. Han har erfarenhet inom byggkomponenter, materialvetenskap, hushållsapparater inklusive robotapparater, produktionslinjer, strömsensorer, perkutana instrument, implantat, samt tandimplantat. Christian är rådgivare vid utformning av patentstrategier, patentvärdering, driva invändningar, nyhetssökningar samt Freedom-to-Operate (FTO).

Christian har internationell erfarenhet från att ha arbetat med immaterialrätt på IP-byråer i Sverige och Schweiz, samt dessförinnan varit försäljningsingenjör inom byggnadsindustrin i Kina. Christian är född i Schweiz och har tyska som sitt modersmål. Dessutom talar han flytande franska och engelska som också är officiella språk inom The European Patent Office (EPO).

Höjdpunkter

Christian har undervisat i patentstrategi på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. När Christian arbetade i Schweiz assisterade han med gott resultat ett flertal start-up-företag i patentfrågor och patentstrategier.

Utbildning & Auktorisationer

European Patent Attorney

Masterexamen som byggnadsingenjör, ETH Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Schweiz, 2005

EPI, European Patent Institute
SIPF, Svenska Industrins IP förening

Kontakta oss

Världen & Vi