Eva Lagergren

Paralegal

Profil

Eva är senior paralegal med inriktning på varumärken, design, domännamn, förvaltning av kundportföljer, tullbevakning samt överlåtelser. Hon har en gedigen affärsekonomisk bakgrund och arbetar med framtagning av offertunderlag och uppföljning av IP-budgetar. Eva är expert vad gäller administrativa processer hos varumärkesmyndigheter i Sverige och internationellt. Hon hanterar även bolagsärenden och arbetar med utredningar av ägarförhållanden.

Höjdpunkter

Eva tillförde administrativ kompetens i samband med att Pfizer skulle registreras som innehavare av ca 24 500 förvärvade IP-tillgångar i 130 länder. Läs hela caset här.

Utbildning & Auktorisationer

Diplomerad IP-Assistent, IP Akademien, 2010

Kontakta oss

Världen & Vi