Per-Erik Hasselberg

Chairman

Kontakt
Språk

Svenska

English

Profil

Per-Erik är styrelseordförande i Groth & Co. Utöver sitt uppdrag på Groth & Co är han verksam som rådgivare åt ägare och företagsledningar samt styrelseledamot i ett antal privatägda bolag.

Per-Erik har tidigare varit advokat och delägare i Linklaters Advokatbyrå.

Utbildning & Auktorisationer

Jur. kand. Stockholms Universitet 1969
Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1975-2003

Kontakta oss

Världen & Vi