Ruth Almaraz Palmero

Advocat

Master of Laws

European Trademark and Design Attorney

Profil

Ruth är senior konsult, specialiserad på europeisk varumärkes- och designrätt. Hon är spansk advokat vid vårt kontor i Alicante och arbetar med tvist och process vid EUIPO, Board of Appeal och Tribunalen. Ruth biträder kunder även vid muntliga förhandlingar.

Ruth har mångårig internationell erfarenhet och har arbetat på advokatbyråer i både Spanien och Tyskland. Hon anlitas ofta som föredragshållare inom europeisk varumärkes- och designrätt. Ruth är sekreterare i designkommittén hos AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property).

Höjdpunkter

Ruth har framgångsrikt företrätt en kund i ett prejudicerande designmål upp till EU:s högsta instans; Tribunalen. Detta är det första EU-designmål som tagits upp av den högsta instansen och definierade bland annat designskyddets styrka och omfång. Läs hela caset här.

Utbildning & Auktorisationer

Auktoriserad att företräda inför the Alicante Bar Auktoriserat varumärkesombud (EUIPO)
Auktoriserat designombud (EUIPO) Masterexamen i immaterialrätt, Alicante universitet, 1994

INTA (International Trademark Association)
AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property

Kontakta oss

Världen & Vi